Wraz z początkiem wiosny rozpoczął się kolejny etap prac remontowych naszego kościoła.

Po zakończeniu się prac związanych z ponownym wykonaniem konstrukcji nośnej wieży, po wzmocnieniu elementów ozdobnych wieńczących jej podstawę, konserwacji krzyża, montażu iglicy odgromowej, nowych okien połaciowych oraz pokryciu całości dachu łupkiem można było zdemontować szczytową część rusztowań. Pierwszy etap prac został już odebrany przez Konserwatora Zabytków.

Obecnie na głównej wieży trwają prace konserwatorskie przy najbardziej zniszczonych elementach od strony zachodniej (od strony Urzędu Miasta) oraz północnej (od strony ulicy Wały Gen. Sikorskiego). Przemurowania wymagają znaczne fragmenty gzymsów, ścian licowych oraz ozdobnych sterczyn (czterech narożnych małych wieżyczek u podstawy wieży ponad poziomem dachu). Zniszczenia dokonane przez wodę, mróz, korzenie roślin, oraz wynikające (niestety!) z błędów popełnionych ponad 100 lat temu podczas budowy kościoła spowodowały znaczne zniszczenia, spękania i oddzielenie się części zewnętrznego muru licowego od ściany nośnej.  Dodatkowo, w wielu miejscach fasada kościoła nosi liczne ślady po kulach…

Równolegle do prowadzonych na wieży prac rozpoczęły się już prace na południowej elewacji kościoła. Będzie ona obecnie czyszczona, zostaną wykute i na nowo wykonane fugi pomiędzy cegłami. Rozpoczęły się prace nad remontem małej wieżyczki - zdemontowano już stare pokrycie i odeskowanie. Konstrukcja nośna nie wymaga tak wielu zabiegów remontowych jak w przypadku głównej wieży, będzie więc można szybciej przystąpić do wykonania nowego pokrycia. Odtworzeniu będzie podlegać zwieńczenie małej wieży - dziś bardzo zniszczone. 

Kolejnym etapem prac, po wykonaniu wzmocnienia niektórych elementów drewnianych konstrukcji nośnej dachu będzie wykonie wszystkich obróbek blacharskich i rozpoczęcie pokrywania połaci dachu łupkiem.  Równolegle do wszystkich tych prac trwa czyszczenie, uzupełnianie i konserwacja kolejnych witraży.