Rok 2018 w Województwie Kujawsko - Pomorskim został ogłoszony Rokiem Anny Wazówny - wraz z przypadającą w nim 450-tą rocznicą urodzin szwedzkiej księżniczki, której życiowe (i pośmiertne) losy splotły się nierozerwalnie z Brodnicą, Golubiem - Dobrzyniem oraz Toruniem.

 

W czwartek 05.07. o godz. 18.00, w wypełnionej kaplicy przy ul. Strumykowej, miało miejsce spotkanie poświęcone ostatniemu ziemskiemu miejscu spoczynku ciała królewny - jej mauzoleum w kościele WNMP w Toruniu. Naszym gościem i prelegentem była p. dr Alicja Saar - Kozłowska, która z ogromna pasją, energią i niewyczerpaną wiedzą przedstawiła zebranym zarówno zawiłe losy życia księżniczki Anny, jak i historię jej kolejnych trzech (!) pochówków. Szczególne miejsce zajęła w referacie p. Alicji Saar - Kozłowskiej historia budowy i niezwykła symbolika grobowca królewny: "Portal pomnika grobowego Wazówny, z uwagi na jego kompozycję przestrzenną, oraz układ tworzących go figur geometrycznych, stanowi bramę do nieba,  w którym już osadzona została zmarła (symbolika koła),  nieprzekraczalną dla widza.  Bohaterka dostąpiła tej nagrody  za dokonania   w swym życiu doczesnym,  symbolizowanym przez kwadrat części kolumnowej (ziemia),  spełniając zadania życiowe,  poprzez dwie drogi: ziemskiej aktywności i duchowej kontemplacji,  równoważne tak, jak równe są ramiona trójkąta równobocznego, w którym przedstawienia te zamknięto,  osiągając zwycięstwo w sferze ziemskiej i niebiańskiej."

 

Drugą, równie niezwykłą częścią spotkania było wręczenie p. prof. Januszowi Małłkowi najwyższego wyróżnienia Towarzystwa Miłośników Torunia - Złotego Astrolabium.  Nagroda ta stanowi wyraz uznania za szczególne zasługi    i osiągnięcia w działalności naukowej na rzecz rozwoju i popularyzacji miasta Torunia. Panu Profesorowi składamy jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje!

 

Spotkanie zorganizowały wspólnie Towarzystwo Miłośników Torunia,  Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Książnica Kopernikańska
w Toruniu oraz nasza Parafia.