Ostatnie dni przyniosły szereg smutnych wiadomości związanych ze śmiercią duchownych naszego kościoła.

śp. ks. Piotr Wowry - zm. 07.10.2020. Proboszcz parafii w Ustroniu, radca Konsystorza, członek Rady Diakonii, delegat do Synodu Kościoła. Inicjator i Prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół.
Śp. ks. Piotr Wowry pozostawił żonę Karinę. 

Jego pogrzeb odbył się 10.10.2020 w Ustroniu.

 

śp. Biskup senior Jan Szarek - zm. 08.10.2020 - Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (1991-2001), prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prezes Diakonii Polskiej. Inicjator powstania Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Diakonii Kościoła.

Pozostawił syna ks. Piotra Szarka i córkę Ewę z rodzinami.

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę 17.10. w Bielsku Białej

Uroczystości pogrzebowe z kościoła będą transmitowane na kanale YouTube:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wGfUHJ1p5Oc&feature=youtu.be

 

śp. ks. Emil Gajdacz - zm. 13.10.2020 -  emerytowany proboszcz pomocniczy parafii w Cieszynie, dyrektor Domu Opieki Emaus w Dziegielowie, duszpasterz Diakonatu Eben -Ezer.

Pozostawił żonę - diakon Helenę Gajdacz.

Jego pogrzeb odbędzie się  w piątek 23 października o godz. 13:00 w kościele Jezusowym w Cieszynie.

 

W sobotę, 17.10.2020 o godz. 13.00 (w momencie rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych śp. Biskupa Jana Szarka) będą bić dzwony we wszystkich naszych kościołach i kaplicach.
Dźwięk dzwonów niech będzie dla nas wezwaniem do modlitwy dziękczynnej za życie i służbę naszych przewodników wiary. Niech przypomni nam o upływającym czasie, będzie dowodem szacunku wobec Zmarłych, ale jednocześnie doda siły i wskaże na społeczność Kościoła jako miejsca pocieszenia.

Jezus mówi: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki." Ewangelia Jana 11, 25-26