Dziś, 23.04 w szczególnym dniu - bo w Światowym Dniu Książki świętowaliśmy (w przededniu jubileuszu) 250. rocznicę urodzin Samuela Bogumiła Lindego. Jego postać i dokonania na stałe wpisały się w historię dwóch miast - Torunia - gdzie się urodził i Warszawy, z którą związał swoje dorosłe życie.
Urodzony w Toruniu, w rodzinie pochodzenia szwedzko-niemieckiego, był Polakiem „wmieszkałym” jak mówiono o tym w XVIII wieku. Dziś kojarzymy go głównie jako autora wiekopomnego 6- tomowego Słownika języka polskiego. Ale był także leksykografem, pedagogiem, tłumaczem, bibliografem, bibliotekarzem, oraz jak go określano - „człowiekiem politycznym” Warszawy I połowy XIX w. Był dyrektorem generalnym Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim Dane mu było przeżył radość tworzenia książnicy narodowej, bo taką też funkcję ta biblioteka pełniła, ale również gorycz jej utraty po upadku Powstania Listopadowego.
Był ewangelikiem ogromnie przywiązanym do swojego Kościoła i w życie tego Kościoła zaangażowanym. To zaangażowanie miało także rodzinny wymiar. (Warto przypomnieć, że jego brat - Johann Wilhelm Linde - honorowy obywatel miasta Torunia - był uznanym luterańskim duchownym, pisarzem i tłumaczem tekstów biblijnych w Gdańsku)
Samuel Linde czynnie uczestnicząc w życiu kościelnym, sprawował niezwykle zaszczytne i odpowiedzialne funkcje. W latach 1828 – 37 był prezesem Konsystorza Generalnego obu wyznań ewangelickich w Królestwie Polskim, a także prezesem Kolegium Kościelnego Warszawskiego Zboru Ewangelicko-Augsburskiego (1813–1819).
500 lat temu Reformator Kościoła - ks. dr Marcin Luter napisał: "Słowo i wiara niepodzielnie rządzą duszą. Jakiego rodzaju jest Słowo, takim będzie i dusza".
Jako spadkobiercy teologii i wiary XVI-wiecznej Reformacji, która największy nacisk kładła właśnie na Słowo - głoszone, zwiastowane, ale i drukowane - wspominając dziś dzieło i życie Samuela Bogumiła Lindego chcemy dziękować za ten trwały ślad na polskiej duszy, kulturze i historii jaki nam, potomnym zostawił.
Uroczystość zorganizowana przez:
- Książnicę Kopernikańską w Toruniu
- Towarzystwo Miłośników Torunia
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zdjęcia: Tomasz Dorawa