1 i 2 września (w sobotę i niedzielę) od godz. 8.00 będą kontynuowane prace porządkowe na dawnym cmentarzu ewangelickim w Słońsku (Ciechocinek). Zapraszamy chętnych do pomocy.