W piątek 08.02.2013 delegacja z toruńskiej Parafii uda się do Hołdunowa na ordynację naszego parafianina, mgr Pawła Melera. Poniżej tekst zaproszenia:

W sobotę 9 lutego, wszyscy wierni Kościoła oraz społeczność lokalna są zaproszeni na uroczyste nabożeństwo ordynacyjne, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w ewangelickim kościele Św. Trójcy w Lędzinach Hołdunowie. Na nowych duchownych Kościoła zostanie powołanych czterech kandydatów.

Zaproszenie na ordynację

Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokona Biskup Kościoła wraz z asystentami. Do ordynacji przystąpią: Dariusz Lerch (pochodzi z Gołkowic na Górnym Śląsku), Paweł Meler (pochodzi z Torunia), Łukasz Ostruszka (pochodzi z Bażanowic na Śląsku Cieszyńskim) oraz Marcin Ratka-Matejko (pochodzi z Mikołowa na Górnym Śląsku).

Nabożeństwo ordynacyjne w Lędzinach Hołdunowie będzie miało również swój wymiar historyczny. Jest to pierwsza tego rodzaju uroczystość w powojennej historii parafii i miasta.