W imieniu organizatorów zapraszamy na ekumeniczne czuwanie młodych w duchu Taize, które odbędzie się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Toruniu.

Adres: Kościół Świętego Ducha w Toruniu, ul. Piekary 24

Data: 23 stycznia 2015 roku o 20:00.