W najbliższą niedzielę, 1 lutego 2015 r., nabożeństwo połączone będzie ze sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym. Tradycyjnie spotykamy się w kaplicy na ul. Strumykowej 10 o godzinie 10:00. Nabożeństwo poprowadzi administrator parafii – ks. bp Marcin Hintz.

PLANOWANY PORZĄDEK ZGROMADZENIA PARAFIALNEGO

 1. Otwarcie Zgromadzenia, modlitwa.
 2. Przedstawienie porządku obrad i ustalenie listy obecności.
 3. Powołanie Prezydium Zgromadzenia
 4. Sprawozdanie z życia Parafii za rok 2014, w tym dane statystyczne za rok 2014, w porównaniu z rokiem 2013.
 5. Sprawozdanie Kuratora Parafii.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
 7. Protokół Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad absolutorium dla Rady Parafialnej.
 9. Przedstawienie preliminarza na rok 2015, głosowanie.
 10. Plany na rok 2015.
 11. Odczytanie Słów kandydatów na proboszcza do toruńskich zborowników.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie i modlitwa.