Szanowni Państwo,
decyzją władz zwierzchnich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, na wniosek rady parafialnej parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu, został ogłoszony wakans na stanowisko proboszcza naszej społeczności. Po ogłoszeniu wakansu zgłosili się do nas czterej kandydaci, spośród których Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zatwierdził kandydatury: ks. Pawła Hause, ks. Michała Walukiewicza i ks. Bogdana Wawrzeczko. Ich sylwetki zaprezentowaliśmy Państwu m.in. w „Biuletynie Wyborczym”. Kandydaci pochodzą z trzech diecezji Naszego Kościoła, tj. z diecezji mazurskiej, pomorsko-wielkopolskiej i warszawskiej. Każdy z nich pełnił w okresie swojej pracy parafialnej różne funkcje zarówno w parafii jak i diecezji. Każdy z nich zaprezentował się nam, odprawiając w styczniu br. nabożeństwa spowiednio-komunijne oraz odpowiadając na Nasze pytania. Przed nami więc wybory, do których musimy przystąpić z rozwagą i własną oceną poznanego Kandydata.

Nie ulegajmy emocjom ani sugestiom innych. Na każdym z nas z osobna spoczywa obowiązek wyboru rozważnego. Wybieramy duchownego co najmniej na 10 najbliższych lat. Przez te kolejne lata musimy być zjednoczeni z naszym nowym Przewodnikiem Wiary. Musimy także w tym czasie dokończyć remont kościoła oraz wyremontować budynek dawnej plebanii nowomiejskiej przy Placu Katarzyny.

W związku z takim a nie innym momentem w dziejach parafii apeluję do Państwa o aktywizację podczas zbliżających się wyborów. Poprzez własną absencję, podobnie jak w wyborach parlamentarnych czy samorządowych, inni wybierają za nas. Każdy z nas musi mieć natomiast, moim zdaniem, wpływ na to, kto przez kolejne lata będzie reprezentantem duchowym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Toruniu.

Spotkajmy się wszyscy na wyborach w naszej kaplicy w dniu 1 marca 2015 r.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow – kurator parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu