Ks. Michał Walukiewicz został nowym proboszczem parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu!


W pierwszej turze nikt z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów (50%+1). Do drugiej tury z jednakową liczbą głosów (po 19) przeszli ks. Paweł Hause oraz ks. Michał Walukiewicz. Ostateczny wynik: ks. Paweł Hause: 24 głosy, ks. Michał Walukiewicz: 25 głosów.

Dziękujemy wszystkim za udział w wyborach. Frekwencję i zaangażowanie parafian (na 78 osób uprawnionych do głosowania w kościele zjawiło się 50) docenił prowadzący Zgromadzenie Wyborcze – ks. bp Marcin Hintz.