Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.
(2 Kor. 4,5)

Umiłowani w Panu!
Drogi zborze w Toruniu!

 

Nie mogąc w tę pierwszą niedzielę po wyborach być razem z Wami, dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nich aktywny udział. Wasz głos – oddany na każdego z kandydatów – był wyrazem waszej troski o przyszłość parafii toruńskiej. Dziś wiemy, że tę przyszłość przyjdzie - właśnie mi - budować i tworzyć razem z wami. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale i ogromna odpowiedzialność, by spełnić oczekiwania tych, którzy oddali na mnie swój głos, ale też by przekonać do siebie tych, którzy poparli moich kolegów w urzędzie. Głęboko wierzę w to, że w miarę upływu czasu, będziemy mogli wszyscy lepiej się poznać, zrozumieć i zaufać sobie, by razem budować społeczność wiary, nadziei i miłości.

Każda parafia jest tak silna, jak silne jest wśród jej członków wspólne pragnienie dawania dobrego świadectwa. Ufam, że do tego nie zabraknie nam wszystkim dobrej woli i determinacji.

Dziękuję za wszystkie dobre słowa i życzenia które stały się udziałem moim i mojej rodziny. Mam nadzieję, że tak szybko jak to będzie możliwe, dane mi będzie na stałe zamieszkać wśród Was, by słowem i czynem razem z Wami i dla Was głosić Chrystusa ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Jeśli Bóg pozwoli spotkamy się już za tydzień, w niedzielę 15.03 na nabożeństwie w Toruniu. Serdecznie zapraszam, ciesząc się już dziś na to wspólne spotkanie.

Wasz w Chrystusie

proboszcz – elekt
ks. Michał Walukiewicz