Szanowni Państwo,

W dniu 1 marca odbyły się w naszej parafii wybory nowego proboszcza. Największą liczbę głosów, spośród trzech zatwierdzonych kandydatów, uzyskał w nich ks. Michał Walukiewicz.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim uprawionym do głosowania parafianom, którzy przybyli tego dnia do naszej kaplicy i wzięli udział w wyborach.

Wysoka frekwencja została zauważona na forum ogólnopolskim i spotkałem się z licznymi pochwałami takiej aktywnej postawy członków naszej parafii.

Zgodnie z prawem kościelnym ostateczna decyzja dotycząca ważności wyniku przeprowadzonych wyborów podlega zatwierdzeniu przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Chciałbym Państwu przekazać dobrą dla członków społeczności ewangelickiej informację. W dniu 26 marca 2015 r. na posiedzeniu Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie został zatwierdzony wybór ks. Michała Walukiewicza na proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu.

W związku z tym faktem na posiedzeniu Rady Parafialnej naszej parafii został ustalony wraz z aktualnym proboszczem – administratorem parafii ks. biskupem Marcinem Hintzem termin wprowadzenia w urząd nowego proboszcza ks. Michała Walukiewicza.

Uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne połączone z aktem wprowadzenia w urząd proboszcza ks. Michała Walukiewicza odbędzie się w niedzielę dnia 26 kwietnia 2015 r. o godzinie 15.00 w kościele ewangelicko-augsburskim św. Szczepana przy ul. Wały Sikorskiego 14.

Serdecznie zapraszam na tę uroczystość Wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem.

Jarosław Kłaczkow – kurator parafii ewangelickiej w Toruniu