W dniach od 20 do 22.08. z wizytą roboczą w naszym regionie przebywała na zaproszenie Kujawsko - Pomorskiego Regionu Joannitów Dzieła Pomocy - delegacja Joannitów  z Południowej Brandenburgii (Niemcy). Korzystając z pobytu w sanatorium Gracja  w Ciechocinku, nasi goście mieli okazję m.in. zwiedzić Gdańsk i Toruń. Ich wizyta była okazją do spotkania także w naszym kościele, do zapoznania się z historią parafii, ale również do konkretnych rozmów poświęconych możliwościom przyszłej współpracy z naszą Parafią  w obrębie działań diakonijnych.

 

Joannici - Zakon Rycerski Szpitalników św. Jana z Jerozolimy - ogólnoeuropejska, protestancka organizacja pomocy, której częścią jest polskie stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy. W całej Europie jego członkami i pracownikami jest ponad 1.400.000 osób. Główne cele i zakresy działalności to:

            - ratownictwo medyczne oraz ochrona ludności;

            - wspieranie ofiar wypadków i klęsk żywiołowych;

            - pomoc socjalna, w tym poradnictwo rodzinne oraz poradnictwo dla osób  

              uzależnionych;

            - wspieranie ochrony zdrowia i propagowanie zdrowego trybu życia;

            - działalność dydaktyczna i wychowawcza, skierowana na wspieranie indywidualnego

              rozwoju dzieci i młodzieży oraz na wychowanie w szacunku do drugiego człowieka;

            - działalność charytatywna;

            - prowadzenie stacjonarnych placówek pielęgnacji osób chorych i w podeszłym wieku.

 

Więcej informacji o Joannitach w Polsce: www.joannici.org.pl