W dniu 23.10.2015 roku mogliśmy po raz kolejny uczestniczyć w corocznym spotkaniu organizowanym w naszej parafii z okazji Święta Reformacji. I tym razem gościliśmy w naszej kaplicy przedstawicieli władz miasta - wiceprezydenta miasta Torunia  - Zbigniewa Rasielewskiego,   przewodniczącego rady miasta - p. Marcina Czyżniewskiego oraz p. Tadeusza Kierela - przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Byli z nami także toruńscy parlamentarzyści - posłowie:  Jan Krzysztof Ardanowski i  Zbigniew Girzyński oraz Jan Wyrowiński - wicemarszałek Senatu RP. Nie zabrakło także  przedstawicieli środowisk naukowych UMK - byli to m.in.: prof. dr hab. Jerzy Dygdała z Zakładu Historii PAN, prof. dr hab. Janusz Małłek, prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow oraz dr Joanna Arszyńska i dr Ulrich Schaaf  -  z Instytutu Zabytkoznawstwa i  Konserwatorstwa UMK. Jak co roku nie zabrakło także delegacji zarządu Klubu  Inteligencji Katolickiej, a kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej Oddziału Kujawsko - Pomorskiego reprezentował ks. Janusz Olszański.

Naszym gościem honorowym  i tegorocznym referentem był dr Piotr Birecki (UMK), który na podstawie swojej rozprawy habilitacyjnej wygłosił  referat pt. "Skarby ewangelickiej architektury na Pomorzu nadwiślańskim". W roku 2015 - ROKU KULTURY w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Polsce mieliśmy niezwykłą możliwość odbycia swoistej podróży w przeszłość wypełnioną "perełkami" ewangelickiego budownictwa sakralnego. Zapomniane już dziś, często nieistniejące kościoły lub kaplice wraz z ich niepowtarzalnym architektonicznym pięknem i wystrojem jeszcze raz "ożyły" w barwnej i ilustrowanej wieloma zdjęciami prezentacji. Niezwykle ciekawy temat został przyjęty z ogromnym zainteresowaniem,  zachęcając zebranych do pytań  i  dyskusji. Dodatkowym atutem spotkania była możliwość nabycia wielorakiej literatury dot. historii luteranizmu w Polsce, w tym pracy habilitacyjnej dr Piotra Bireckiego.

 

"EWANGELICKIE BUDOWNICTWO KOŚCIELNE W PRUSCH ZACHODNICH"

(wyd. UMK, Toruń 2014)

Książka jest pierwszą publikacją na temat architektury i wyposażenia ponad 350 kościołów protestanckich wzniesionych na terenie dawnego zaboru pruskiego oraz roli mecenatu państwa w dziedzinie architektury na tym terenie. Jest to nie tylko szkic historii reformacji XIX wieku i teorii budownictwa ewangelickiego na tym obszarze, ale przede wszystkim dzieje wielu inwestycji kościelnych, w większości przypadków odtworzone po raz pierwszy. Autor rekonstruuje procesy inwestycyjne, identyfikuje architektów, rzeźbiarzy, malarzy i witrażowników biorących udział w budowie setek kościołów i kaplic. Przedstawia też historię wielu nieistniejących już ołtarzy, ambon, chrzcielnic, dzwonów, organów i złotnictwa kościelnego (ujawnia m.in. inspiracje sztuką bizantyjską czy twórczością Albrechta Dürera).

 

Monografię kończy temat związków pomiędzy państwem pruskim a Kościołem unijnym, który stał się silnym narzędziem cesarskiego wpływu politycznego na społeczeństwo Niemiec. Poznajemy proces budowania Ewangelickiej Rzeszy Narodu Niemieckiego przez cesarza Wilhelma II, skupiającego w swym ręku władzę polityczną i religijną.