W nawiązaniu do zbliżającej się pięćsetnej rocznicy Reformacji oraz odpowiadając na stojące przed nami wyzwania przyszłości, pragniemy powołać Stowarzyszenie "Ewangelickie Centrum Dialogu w Toruniu", w celu promowania i propagowania  duchowego i materialnego dorobku pokoleń ewangelików Pomorza i Wielkopolski oraz dialogu  ekumenicznego zapoczątkowanego Synodem Generalnym w Toruniu   w 1595 r. oraz toruńskim Colloquium charitativum 1645 r.

Stowarzyszenie "Ewangelickie Centrum Dialogu" obok wspierania badań naukowych nad historią protestantyzmu, publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz szerzenia jego dokonań i kultywowania tradycji,  będzie również wspierać tak istotny w obecnej dobie dialog pomiędzy wyznaniami i narodami - dając w ten sposób wyraz, zapoczątkowanej Reformacją obecności i aktywności ewangelików w życiu  społecznym.  W celu realizacji swych celów Stowarzyszenie "Ewangelickie Centrum Dialogu" w Toruniu będzie współdziałać z osobami i środowiskami w kraju i zagranicą,  zainteresowanymi propagowaniem dorobku protestantyzmu oraz ideami ekumenii, dialogu i diakonii. 

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Ewangelickie Centrum Dialogu" odbędzie się w dniu 29.11.2015 (niedziela) bezpośrednio po nabożeństwie w kaplicy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu przy ul. Strumykowej 8.

ZAPRASZAMY!