22 czerwca 2016 r. w Ratuszu Staromiejskim podpisana została umowa partnerska Gminy Miasta Toruń z 8 partnerami  projektu "Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO". Partnerzy umowy wspólnie będą się ubiegać o dofinansowanie z Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Umowa dotyczy 14 obiektów z Zespołu Staromiejskiego, a wartość prac konserwatorskich, jakie mają być w nich wykonane, to aż 77 mln zł. Partnerzy spodziewają się dofinansowania na poziomie 85 proc.

 

Umowę o partnerstwie zawarły:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego - konserwacja prezbiterium, dachów i witraży

Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Jakuba Apostoła – konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia i wnętrza oraz prace remontowe otoczenia kościoła

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty - konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła

Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Sw. Szczepana – prace konserwatorsko-budowlane w kościele wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Muzeum Okręgowe w Toruniu – prace konserwatorskie w Domu Mikołaja Kopernika wraz z modernizacją wystawy oraz zadanie dotyczące poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej Muzeum Toruńskiego Piernika

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki - prace przy wschodnim murze zachodniej fosy Zamku Krzyżackiego oraz Gdaniska

Fundacja Tumult – rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego przy Rynku Nowomiejskim (remont, przebudowa, prace konserwatorskie)

Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny – kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe i adaptacyjne kamienicy i oficyny

oraz

Gmina Miasta Toruń (jako lider projektu) z zadaniami:

prace konserwatorsko-budowlane w Szkole Podstawowej nr 1

zagospodarowanie przestrzeni ruin kościoła i klasztoru podominikańskiego – etap II

prace konserwatorsko-remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera 

konserwacja muru przy Stawie Komtura

konserwacja elewacji Dworu Mieszczańskiego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Celem projektu - poza właściwym zachowaniem, utrzymaniem i ekspozycją obiektów Zespołu Staromiejskiego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - jest poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej, a także zwiększenie dostępności zasobów kultury, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja za: http://www.torun.pl/pl/zabytki-odnawiane-w-partnerstwie#