Na początku sierpnia, podpisana została umowa na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich naszego kościoła. Spośród pięciu złożonych w trakcie przetargu ofert wybrana została najkorzystniejsza, którą złożyła toruńska firma TAJCHMAN s.c. Konserwacja Zabytków pp. Ewy i Jana Tajchman.

 

Zakres prac przewidzianych od sierpnia 2016 do kwietnia 2018 obejmuje:

-  wykonanie pokrycia połaci dachu oraz wież (łupek)

-  wymianę rynien, rur spustowych, elementów wykończeniowych i ozdobnych z blachy stalowej ocynkowanej na tytanowo cynkową, wykonanie i montaż instalacji odgromowej,

-  odtworzenie okien szczelinowych i okien z żaluzjami w wieżach,

-  konserwację detali kamiennych,

-  remont konstrukcji dachu wieży okrągłej i wieży z dzwonami,

-  remont schodów stalowych w wieży,

-  naprawę i konserwację witraży w nawie głównej,

-  remont z odtworzeniem parapetów zewnętrznych z klinkieru szkliwionego,

-  remont z rekonstrukcją elementów z cegły profilowanej na elewacjach kościoła,

-  wymianę konstrukcji schodów drewnianych do podpiwniczenia wieży oraz schodów

     drewnianych wejścia na poziom dzwonów (ponad ozdobnymi schodami stalowymi),

- prace remontowe i modernizacyjne w otoczeniu kościoła: wymianę istniejącej nawierzchni na kostkę granitową, przebudowę podjazdu, konserwację ogrodzenia i bramy wjazdowej, ponowne ukształtowanie terenu zielonego – założenie trawników.

W pierwszej kolejności prace obejmą wieżę kościoła, a od przyszłego roku nawę główną.  W obecnej chwili trwają prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne oraz prace związane z przełożeniem anten GSM na zewnętrzną stronę rusztowań.

Dokonane na dzień dzisiejszy oględziny stanu technicznego wieży wykazały bardzo dużą liczbę ubytków elementów ze szkliwionego klinkieru (parapetów, elementów ozdobnych), w wielu miejscach zły stan elewacji (spękania, ubytki), bardzo zły stan stolarki w oknach wieży, zaawansowaną korozję pokrycia wieży oraz łącznie co najmniej kilkanaście (!) śladów po kulach…  w hełmie wieży i w "kuli" pod krzyżem. Pilnych prac wymaga także pokrycie dachu nawy głównej.

Na okres trwania prac remontowych - na rusztowaniu od strony ul. Wały gen Sikorskiego zawiśnie baner o powierzchni 24m2 przypominający o zbliżającym się w przyszłym roku jubileuszu 500-lecia Reformacji.

Parafia stara się o dofinansowanie prac w ramach partnerstwa: Toruńska Starówka – ochrona    konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II w ramach II naboru wniosków z Działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-2020