25 marca 1557 roku w kościele Najświętszej Marii Panny odprawione zostało pierwsze nabożeństwo połączone z Komunią Świętą udzielaną zgodnie z nauką luterańską pod obiema postaciami (chleba i wina). Przez wiele lat ten dzień świętowany był jako symboliczny początek trwałego wprowadzenia nauki reformacyjnej do miasta Torunia. Przywilej królewski Zygmunta Augusta z grudnia 1558r. zatwierdził ostatecznie mieszkańcom Torunia swobodę praktyk religijnych zgodnych z duchem teologii ks. dr Marcina Lutra.  Przez kolejnych blisko 400 lat ewangelicy dominowali w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym  i gospodarczym miasta.

W 460- tą rocznicę tych wydarzeń, 26.03.2017 roku uroczystym nabożeństwem połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą pragniemy zainaugurować toruńskie obchody Jubileuszu  500-lecia Reformacji. Na terenie przy naszym kościele zostanie odsłonięta wystawa plenerowa ukazująca luterańskie  dziedzictwo kultury i sztuki architektonicznej naszego miasta jak i dzisiejszego województwa kujawsko - pomorskiego. Wystawa otwarta będzie do końca października 2017roku.    

Nabożeństwo 26.03.2017 (ze Spowiedzią i Komunią Świętą) o godz. 10.00 w kościele