Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy apel zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp. Marcina Hintza, w związku ze stopniowym odmrażaniem życia - również religijnego - po izolacji z powodu pandemii koronawirusa.

Apel Biskupa Marcina Hintza, skierowany jest do wszystkich Parafian naszej diecezji. Do pobrania również w wersji elektronicznej: APEL ks. bp. Marcina Hintza do Parafian Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP

 

Apel do Parafian Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,

w biblijnym haśle na Niedzielę Misericordias Domini nasz Pan Jezus Chrystus mówi: „Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną”.

I my w najbliższą niedzielę jako społeczność Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej chcemy się wsłuchać w słowa naszego Pana. Chcemy to uczynić z wielkanocną radością i nadzieją. Bardzo byśmy chcieli przeżyć ten dzień w naszych kościołach i kaplicach, tęsknimy za wspólnotą, szczególnie tworzoną wokół Stołu Pańskiego, gdy razem, jako zgromadzenie wierzących, przystępujemy do sakramentu komunii świętej.

Od kilku tygodni żyjemy w szczególnych warunkach, w nie do końca zrozumiałej przez nas rzeczywistości. Stan pandemii spowodował konieczną izolację, przebywamy już tak wiele dni w naszych domach, bez możliwości odczuwania szerszej społeczności. Czynimy to gorliwie w poczuciu odpowiedzialności i troski wzajemnej za życie nasze i naszych bliźnich. Mamy nadzieję, że stan zagrożenia epidemicznego powoli zmniejsza swoje rażenie i będziemy mogli bezpiecznie, stopniowo powracać do wspólnotowej egzystencji, co nie znaczy, że wszystkie dotychczas znane nam formy bycia razem zostaną przywrócone – być może część z nich, jak wielkie imprezy masowe, na długi czas będą dla nas niedostępne.

W poczuciu odpowiedzialności oraz troski o zdrowie i życie naszych bliźnich, jako Konferencja Biskupów Luterańskich, podjęliśmy w duchu jedności decyzję, by nasze kościoły otworzyć najwcześniej w niedzielę 3 maja. Rządowe rozporządzenie zezwala obecnie, by w nabożeństwie mogła uczestniczyć 1 osoba na 15m2 powierzchni kościoła lub kaplicy. Oznacza to, że chcąc otworzyć nasze kościoły, musimy przygotować się do tego również od strony logistycznej i sanitarnej – ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony i dezynfekcji. Pamiętajmy, że uczestnicząc w nabożeństwie jesteśmy zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Do Rad Parafialnych i Duchownych apeluję o zachowanie wymogów bezpieczeństwa, a do osób z grupy ryzyka apeluję o rozwagę i ostrożność – nasze zdrowie powinno być na pierwszym miejscu.

Chcemy się dobrze przygotować do tego ważnego wydarzenia, dlatego w najbliższym tygodniu będziemy wypracowywać szczegółowe procedury dopuszczania naszych miejsc kultu do życia kościelnego. Jednocześnie, z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne naszych wiernych, postanowiliśmy, że wszystkie pozostałe formy życia parafialnego w dalszym ciągu będę odbywać się, aż do odwołania, w trybie zdalnym. Wychodzimy z nowymi inicjatywami godzin biblijnych i prób chórów online. Jako duszpasterze cały czas pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Bardzo Was proszę o modlitwę, o trwanie w siostrzanej i braterskiej wspólnocie wiary, o niesienie wzajemnej pomocy w duchu miłości bliźniego. Prośmy Pana, by dane nam było już wkrótce odczuć wartość bycia razem w realnym wymiarze.

Bożego Błogosławieństwa dla Wszystkich Parafii, dla Waszych domów i zakładów pracy. Niech Bóg ma nas w swoje opiece.

Wasz w Chrystusie,
bp Marcin Hintz.

Sopot, 24 kwietnia 2020 roku.