21.10.2011r. (piątek) o godz. 17:00 w kaplicy przy ul. Strumykowej 8 odbył się wykład prof. dr hab. Janusza Maciuszko, pt.: Reformacja a kultura europejska.

Janusz Tadeusz Maciuszko (ur. 1957) polski historyk kościoła, profesor doktor habilitowany, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (jej były prorektor i dziekan) i Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i Uniwersytet Warszawski. W roku 2003 był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza za książkę "Mikołaj Rej - zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku" będącej próbą systematyzacji twórczości etyczno-teologicznej Mikołaja Reja.


Publikacje (wybór)

-Ewangelicka postyllografia polska XVI-XVIII wieku: charakterystyka porównawcza - analiza, recepcja" (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa, 1987 r.)

-Konfederacja Warszawska 1573 roku: geneza, pierwsze lata obowiązywania (ChAT, Warszawa, 1984 r.)

-Mikołaj Rej: zapomniany teolog ewangelicki z XVI w (ChAT, Warszawa, 2002 r.)

-Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji (ChAT, Warszawa, 1986 r.)

-Wprowadzenie do nauk o religii (ChAT, Warszawa, 1992 r.)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Tadeusz_Maciuszko