TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

18 - 25 stycznia 2013

Czego Bóg od nas oczekuje? (por. Mi. 6, 6 – 8)