TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

18 – 25 stycznia 2014

Czy Chrystus jest podzielony? (1 Kor. 1, 1 – 17)