Światowy  Dzień  Modlitwy  jest  międzynarodowym,  ekumenicznym, ruchem  modlitewnym  inicjowanym  i prowadzonym przez chrześcijańskie kobiety w ponad 180 krajach i mówiących w  ponad 1000 języków. Tegoroczne nabożeństwo w ramach Światowego Dnia Modlitwy odbędzie się 3 marca 2017 r. Chcemy wspólnie  modlić się za potrzeby świata oraz za Filipiny - kraj, który w tym roku przygotował liturgię. Filipinki zachęcają nas do wspólnej modlitwy słowami: „Wybacz nam, Boże, uwolnij nas od poczucia winy i zachęć nas, i wyzwól siłę do działania”.

Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę oraz spotkanie z filipińską muzyką i kuchnią: piątek 03.03.2017 r. o godz. 17.00 (kaplica ul. Strumykowa 8).