Tydzień Powszechnej Modlitwy O Jedność Chrześcijan

17 - 29 stycznia 2012r.

 

Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (1 Kor 15,51-58)

Galeria