Tydzień Powszechnej Modlitwy O Jedność Chrześcijan

18 - 25 stycznia 2011r.

 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz. 2, 42)