Pocztówki z przedstawieniem kościoła i kaplicy. Pochodzą z początku XX w.